Vi alle sammen ønskede vores kløgtige datter skulle indskrives på en kompetent boglig efterskole…!

Nu er det ret så snart, vores kære datter skal af sted på efterskole…! Vi alle er koloenormt spændte, ikke mindst det kæreste lille barn, som for førstegang nogensinde skal stå på egne ben…. I fællesskab har vi spenderet overdrevent langt tid på at beslutte, hvilken form for efterskole, vi skulle spendere penge på…! Der lægger så SINDSSYGT mange populære efterskoler, & det var således vanskeligt at vælge vores bedste match. Hver gang min kære mand og jeg traf nye personer, spurgte vi om råd i forhold til dette, men hver gang blev vi overrakt nye svar… Jeg må sige, efter det vi har været vidne til, er jeg overhovedet ik tvivlende omkring, at der ligger ekstremt mange seje efterskoler i Jylland…! Det blev jo tydeligt, at det tricky overhovedet ikke var at opspore en god efterskole, ej heller en boglig efterskole, men derimod at vælge kun en ud af det store udbud…! Det er ik lyv at sige, at det tog rigtig lang tid, førend vi lagde os fast på én.

I løbet af vinter ferien besøgte hele familien otte af de allermest populære efterskoler. Men begribeligvis alene de, som også familien og vores datter havde fået et godt indtryk af. Under de her visitter forsøgte jeg ret så ihærdigt at holde mig tilbage. Jeg foretrak, at det skulle være vores datter, & vores lille pus alene, der skulle afgøre, hvor hun ville bruge et helt år af sit undgomsliv. Fra dag et havde vi alle været fuldkommen enige om, at en god efterskole for os var det samme som en boglig efterskole… Med denne snørklede formulering mener jeg, at vi var fælles om at tænke, at den skole min datter skulle på, SKULLE kunne tilbyde en kløgtig undervisning… Det var afgørende for os alle, at hendes efterskoleophold naturligvis blev en fantastisk social oplevelse, men i lige så høj grad skulle dette år ruste hende til at klare sig formidabelt videre igennem et hårtdt udd.-system. Sagt kort og kort ville vi først og fremmest finde en super duper boglig efterskole, som også lagde stor vægt på det sociale…

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.